Τελευταία αναπροσαρμογή την 1η Αυγούστου 2016.

Σημείωση

Η ThreeSquares τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών - χρηστών του δικτυακού τόπου http://www.threesquares.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε το δικτυακό μας τόπο.

Τι είναι τα Cookies;

Tα Cookies είναι μικρά αρχεία λογισμικού κώδικα, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (Server) της ThreeSquares στον τερματικό σας εξοπλισμό (Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone), με βασική τους λειτουργία, την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του προγράμματος περιήγησης σας (Browser). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα Cookies είναι, είτε «προσωρινά» (Session Cookies) ή «μεγαλύτερης διάρκειας» (Persistent Cookies). Τα «προσωρινά Cookies» είναι Cookies που διαγράφονται αυτομάτως όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας Cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Η ThreeSquares χρησιμοποιεί Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων Cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το δικτυακό μας τόπο πιο φιλικό και λειτουργικό προς τους επισκέπτες - χρήστες μας.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι η μη χρήση Cookies ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στην περιήγηση και τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου και κατά συνέπεια, χωρίς Cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε μια ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία πλοήγησης του δικτυακού μας τόπου.

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε;

Η ThreeSquares χρησιμοποιεί «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» (Persistent Cookies) για την βελτίωση των επιδόσεων των ιστοσελίδων του δικτυακού της τόπου.

Τι είδη Cookies τρίτων εταιρείων χρησιμοποιούμε;

Η ThreeSquares χρησιμοποιεί «προσωρινά» (Session Cookies) της εταιρείας Google για την καταγραφή της συμπεριφοράς πλοήγησης του επισκέπτη - χρήστη.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies;

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του δικτυακού μας τόπου, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας, με απλά λόγια, δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Επίσης, η ThreeSquares δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν. Μέσω των Cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου του επισκέπτη - χρήστη.
  • Δεδομένα πλοήγησης εντός του δικτυακού τόπου.
  • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης Cookies από μέρους μας;

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του δικτυακού μας τόπου http://www.threesquares.gr, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος για τη χρήση από μέρους μας Cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου http://www.threesquares.gr και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως το πρόγραμμα περιήγησης (Browser), παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός του δικτυακού τόπου http://www.threesquares.gr ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησή σας (Browser).

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την χρήση Cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αναλόγως με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.